1

March 15th, 2016  / Author: admin

1

.

February 12th, 2016  / Author: admin

.

.

January 23rd, 2016  / Author: admin

.

.

January 12th, 2016  / Author: admin

.

การทำธุรกิจร้านขายยาอาจต้องมีการพัฒนาหน้าร้านให้ดูน่าเชื่อถือ ทันสมัย

June 6th, 2015  / Author: admin


ธุรกิจร้านขายยาเป็นธุรกิจที่ยังมีคนสนใจ
เพราะผลกำไรค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆและรูปแบบการทำงานค่อนข้างสบายเพราะไม่ต้องเตรียมการที่จะบริการมากมายเหมือนร้านกาแฟ ร้านอาหาร ดูน่าเชื่อถือในชุมชน การลงทุนก็พอที่จะเริ่มต้นได้ แต่หลายคนมักจะตั้งคำถามว่าแล้วจะเริ่มต้นอย่างไร เพราะการเปิดร้านขายยามีข้อกฏหมายและมีกติกามากมายในการเริ่มต้น จึงทำให้ผู้คนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้ รู้สึกกังวลว่าทำแล้วจะต้องประสบปัญหาอะไร นี่คือสาเหตุสำคัญ และแน่นอนปัจจุบันย่อมมีผู้มีประสบการณ์ที่คอยให้คำแนะนำการเริ่มต้นธุรกิจนี้ เรียกว่าเริ่มต้นธุรกิจนี้แบบไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกต่อไป

นับจากนี้ร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรหรือหาเภสัชมาประจำร้านไม่ได้ จะปิดตัวลงไปมาก จึงทำให้โอกาสจึงเป็นของเภสัชกร และผู้ที่ต้องการเปิดร้านขายยา มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น เพราะคู้แข่งน้อยลง และได้โอกาสที่จะให้ความรู้การใช้ยากับชุมชนอย่างถูกต้อง

กรณีผู้ที่ไม่ได้เป็นเภสัชกร คิดที่จะทำธุรกิจร้านขายยาสามารถเปิดได้ เพียงแต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่ สาธารณสุขกำหนด หากทำได้ก็สามารถเปิดร้านขายยาได้ หากสนใจจะเปิดร้านขายยาทีมงานของเราก็ยินดีให้คำปรึกษา และดำเนินการแต่งร้านยาตามกติกาที่สาธารณสุขกำหนด

ปัจจัย4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค คือสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ที่มนุษย์ขาดไม่ได้ ธุรกิจร้านขายยาจึงถือว่าเป็นธุรกิจที่ไปได้ดี และมีความเสี่ยงต่ำ เพราะธุรกิจร้านยา ขายสินค้าที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน นี่คือโอกาสสำหรับคนที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเอง สามารถสร้างรายได้ มากมายในธุรกิจด้านนี้ แต่การแข่งขันกับแบร์นดังๆก็มีเช่นกัน จึงจำเป็นต้องทำร้านขายยาให้ได้มาตรฐาน

การทำธุรกิจร้านขายยาอาจต้องมีการพัฒนาหน้าร้านให้ดูน่าเชื่อถือ ทันสมัย ก็สามารถแข่งขันกับแฟรนไชส์ร้านขายยาได้ เพราะการขายยาย่อมแตกต่างจากธูรกิจโชว์ห่วย ร้านขายยาจะใช้ความน่าเชื่อของผู้จ่ายยาที่สามารถรักษาคนไข้ให้หายป่วยในเบื้องต้นได้ ให้แนะนำการใช้ยาถูกต้อง การบริการดี ลูกค้าย่อมจะไม่ยอมเปลี่ยนไปซื้อที่อื่นซึ่งแตกต่างจากการค้าขายแบบอื่น

การดำเนินธุรกิจอะไรก็ตาม หากเราได้รับคำแนะนำ การเริ่มต้นอย่างถูกต้อง ย่อมทำให้ลดความเสี่ยงไปมาก เริ่มตั้งแต่การดูทำเล การแต่งร้าน การสั่งยา ราคายา และรวมไปถึงการดำเนินการทุกเรื่อง ที่ค่อนข้างยุ่งยากเพราะหลายคนมักจะปวดหัวเรื่องช่าง บางครั้งจ่ายเงินช่างแล้วงานล่าช้าหรืออาจไม่มาทำให้ และต้องติดต่อช่างหลายคน เพราะการแต่งร้านมักใช้ช่าง ตู้ยา ระบบไฟ ฝ้า ทาสี ทำป้าย และอีกหลายอย่าง กว่าจะเสร็จ เล่นเอาผู้ที่จะเปิดร้านยา เซ็งไปตามๆกัน